Ons aanbod voor peuterspeelzalen, kinderopvang, primair- en voortgezet onderwijs

Voor het onderwijs bieden wij een breed pakket van projecten en diensten voor het schooljaar 2019 / 2020. Voor scholen met een Dienstverlenings-abonnement, IKC’s en alle andere vormen van onderwijs. Net als andere jaren hebben wij een prachtig aanbod samengesteld van projecten en workshops voor docenten, leerlingen én hun ouders! Neem je als school deel aan De Bibliotheek op School? Dan kun je, naast de onderdelen van dit pakket, hier projecten en diensten vinden die je extra kunt inkopen.