Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Eerste bezoek (ca. 1 uur) gratis. Vervolgwerkzaamheden op tariefbasis.
Contactinformatie
Leeuwarden: Hilde Brons
T 058 2347718
E onderwijs@dbieb.nl

Tytsjerksteradiel & Grou: Jitske Rozema
T 058 2347764
E onderwijs@dbieb.nl

Advies schoolmediatheek

Aanbieder: dbieb

De schoolmediatheek is één van de belangrijkste instrumenten voor leesbevordering op school.
Het is de plek waar leesbeleving en leesinteresse gestimuleerd worden. De bibliotheek adviseert en begeleidt in het up-to-date houden van uw eigen collectie, levert op verzoek aanvullende wisselcollecties en informeert u over de digitale mogelijkheden van een schoolbibliotheeksysteem.

Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs

Aanmelden via:

Aanmelden kan telefonisch, via e-mail of het bestelformulier op de website.