Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 80,- voor 5 weken.
Voor uitgebreide leenvoorwaarden raadpleeg onze brochure.
Voor dBos scholen gelden aangepaste voorwaarden.
Contactinformatie
Leeuwarden: mw. Y. de Jong
T 058 2347777
E y.dejong@sbmf.nl

Tytsjerksteradiel & Grou: mw. J.Rozema
T 058 2347777
E j.rozema@sbmf.nl

Juttersbuit, een ton vol teksten! (groep 4)

In de klas staat een geheimzinnige ton. Van wie is die ton en wat zit erin? De leerlingen maken kennis met verschillende soorten boeken zoals informatieve- en voorleesboeken en gedichtenbundels.
Door middel van raadsels, opdrachten en gedichtjes ontdekken de leerlingen
de verschillende soorten boeken.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
Kerndoelen

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 12 Nederlandse taal; woordenschat