Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Tarief: € 120,-
Contactinformatie
Leeuwarden: Hilde Brons
T 058 2347718
E onderwijs@dbieb.nl

Tytsjerksteradiel en Grou: Jitske Rozema
T 058 2347764
E onderwijs@dbieb.nl

Presentatie

Aanbieder: dbieb

De bibliotheek verzorgt een lezing of workshop voor ouders tijdens een ouderavond of koffieochtend. Tijdens deze lezing komen onderwerpen aan de orde als het belang van het voorlezen voor (jonge) kinderen en de rol van ouders hierin. In elke lezing wordt aandacht besteed aan wat geschikte leesboeken zijn en hoe kinderen gemotiveerd kunnen worden om te
gaan lezen. De inhoud van de lezing wordt toegelicht met boeken en andere media. De inhoud van de bijeenkomst wordt in overleg met de school samengesteld.

Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs
  • ouders via de kinderopvang

Toelichting doelgroep:

Tijdens deze lezing komen onderwerpen aan de orde als het belang van het
voorlezen voor (jonge) kinderen en de rol van ouders hierin.