Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 15,- met VVE-abonnement
€ 20,- zonder VVE-abonnement
Contactinformatie
Leeuwarden: mw. Y.de Jong
Wirdumerdijk 34
8911CE LEEUWARDEN
T 058 2347777
E y.dejong@sbmf.nl

Tytsjerksteradiel & Grou: mw. J.Rozema
Wirdumerdijk 34
8911CE LEEUWARDEN
T 058 2347777
E j.rozema@sbmf.nl

Bino

Voor kinderen van peuterspeelzalen/kinderopvang en kinderen uit groep 1-2 is met het programma 'Bino en zijn sociale talenten' prachtig materiaal gemaakt over verschillende gedragscategorieën, zoals: een taak uitvoeren, omgaan met ruzie, opkomen voor jezelf. Iedere gedragscategorie is uitgewerkt in een eigen boek, waarin de witte pinguïn Bino met zijn vrienden allerlei voor kinderen herkenbare, avonturen beleeft. De acht boekjes spelen in op de doorgaande lijn in sociaal emotionele ontwikkeling van voorschool naar basisschool. Het complete pakket bestaat uit: 8 prentenboekjes met Bino als hoofdpersoon (ook los van elkaar te gebruiken), een liedjes-cd en twee handpoppen van Bino en Kleintje.

Doelgroepen:
  • peuters op de peuterspeelzaal (2-4 jaar)