Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 10,- (ex btw) per leerling per jaar met een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar
Contactinformatie
Tytsjerksteradiel & Grou: Jitske Rozema
T 058 2347764
E onderwijs@dbieb.nl

Leeuwarden: Yke de Jong
T 058 2347718
E onderwijs@dbieb.nl

DBos

De Bibliotheek op school bestaat uit meerdere, flexibel in te zetten bouwstenen.
Dit heeft als voordeel dat scholen, samen met dbieb, de bouwstenen kunnen
kiezen waarmee lezen en mediawijsheid in het onderwijs optimaal gestimuleerd
worden. Het is geen standaardformule maar een modulair traject dat recht doet
aan de lokale situatie, wensen en behoeften.

Doelgroepen:
  • leerlingen middenbouw primair onderwijs
  • leerlingen onderbouw primair onderwijs
Meer informatie:
  • dBos