Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Op school:
duur: 1 uur
begeleiding: eerste les door leesconsulent
kosten: €50 per groep, incl. 3 DUPLO boxen, gedurende 3 weken

In dbieb:
duur: 1 uur
begeleiding: leesconsulent
kosten: €30 per groep
Contactinformatie
Tytsjerksteradiel & Grou: Jitske Rozema
T 058 2347764
E onderwijs@dbieb.nl

Leeuwarden: Yke de Jong
T 058 2347718
E onderwijs@dbieb.nl

DUPLO StoryTales (groep 1&2)

LEGO Education stimuleert op een creatieve manier zowel de cognitieve ontwikkeling als de spraak-taalontwikkeling. Dit gebeurt door het herinneren én navertellen van de gebeurtenissen uit het verhaal. Kinderen mogen een scène uit een verhaal nabouwen of het verhaal navertellen door eerst het
begin, het midden en het einde te bouwen.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • kinderen in de kinderopvang (2-4 jaar)
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
Kerndoelen

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 12 Nederlandse taal; woordenschat