Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Nog nader te bepalen
Contactinformatie
Tytsjerksteradiel en Grou: Jitske Rozema
T 058 2347764
E onderwijs@dbieb.nl

Leeuwarden: Yke de Jong
T 058 2347718
E onderwijs@dbieb.nl

Green screen filmworkshop (groep 6-8)

Bij de green screen techniek vervang je de achtergrond van een foto of filmpje door een beeld dat je zelf kunt kiezen.
Deze techniek kan in dienst staan van vele onderwijsprogramma’s. Denk hierbij aan het maken van een film aan de hand van een zelfgeschreven script met een actueel thema, geacteerd door de kinderen. Of het
overbrengen van een bepaalde boodschap op journalistieke wijze of juist in reclamevorm.
In overleg met de leesconsulent denkt de leerkracht zelf mee over
de invulling van de workshop

Leerdoelen

creatief en kritisch denken, samenwerken, mediawijsheid, probleemoplossend vermogen

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Kerndoelen

  • kerndoel 5 Nederlandse taal; schrijven van diverse soorten teksten
  • kerndoel 7 Nederlands taal; beoordelen en vergelijken teksten en meningen
  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 51 oriëntatie op jezelf en de wereld; historische bronnen
  • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
  • kerndoel 54 kunstzinnige oriëntatie; creatief communiceren
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk